Start » Om vår utbildning

Om vår utbildning

Om oss

Vård- och omsorgscollege är ingen ny skola eller utbildning, det är en kvalitetsstämpel som en utbildning kan få när man uppfyller de krav som ställs på ett VO-College.

I Sverige finns det vårdutbildningar som inte är VO-College för att de inte lever upp till de höga kraven som VO-College ställer.

I Gävleborgs län arbetar vi (kommuner, landsting, arbetsgivare och fackförbund) sedan 2011 för att kunna erbjuda VO-College-utbildningar på så många orter som möjligt.

 

Varför VO-College?

Syfte
* Att kvalitetssäkra omvårdnadsutbildningarna i Gävleborgs län utifrån nationella kriterier genom att arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer i samarbete utformar, anpassar och säkerställer nationell, regional och lokal anställningsbarhet för de utbildade.
* Att skapa en yrkesutbildning med hög kvalitet och ett pedagogiskt nyskapande där elever känner lust att lära och får möjlighet att använda och utveckla sin kreativitet
* Att alla som arbetar inom vård och omsorg skall ha tillgång till en god, kvalitativ och ändamålsenlig kompetensutveckling anpassad efter samhällsinnevånarnas och verksamhetens krav.

Bakgrund
I dag jobbar ca 250 000 personer heltid bara inom äldreomsorgen i Sverige – plus ytterligare 50 000 timanställda.
Av dessa är nästan en tredjedel 55 år eller äldre. Tillsammans med övriga delar inom vård och omsorg innebär detta att kommuner, landsting och privata vårdgivare står inför ett mycket stort behov av nyrekrytering de närmaste åren.
Närmaste framtiden
Samtidigt som allt fler händer behövs inom vård och omsorg blir andelen äldre äldre snabbt mycket större och dessutom visar det sig att dessa gamla, ofta multisjuka, kräver större vård- och omsorgsinsatser vilket innebär att arbetet blir allt mer kvalificerat. Den accelererande tekniska utvecklingen inom sektorn understryker vikten av att utbildningen genom samverkan får korta beslutsvägar och att samverkan mellan vårdgivarna uppdateras kontinuerligt.

Det finns alltså flera anledningar till varför Vård- och omsorgscollege behövs:

* Stora pensionsavgångar
* Kompetensnivån hos personalen ska höjas
* Antalet gamla som behöver vård och omsorg väntas öka kraftigt
* VO-College knyter utbildning och arbetsmarknad närmare varandra

Hur blir en utbildning del av VO-College?

Kraven är höga – för att få bli VO-College måste en utbildning arbeta nära med kommunens arbetsgivare inom vård och omsorg (kommun, landsting och privata företag) och fackförbund.

Tillsammans formar vi utbildningar som är relevanta för framtiden: Du som går en VO-College-utbildning ska efter din utbildning ha den kompetens som efterfrågas ute i verkligheten.

VO-College i Gävleborg

Det finns certifierade VO-College på följande orter:

  • Bollnäs-Ovanåker
  • Gävle
  • Hudiksvall
  • Ljusdal
  • Sandviken
  • Söderhamn

Mer information om kraven som ställs på utbildningen

Läs mer på VO-College Sveriges webbplats om vilka krav som ställs på en utbildning innan den kan bli ett Vård- och omsorgscollege.

Utbildning i Gävleborg