Start » Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege i Sverige

För att öka intresset för vård- och omsorg har arbetsgivare, fackförbund och utbildare tillsammans skapat vård- och omsorgscollege – utbildningar som ingår är Barn- och fritidsprogrammet (socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsatta) samt Vård- och omsorgsprogrammet. Kvalitetskrav måste uppfyllas innan utbildningar kan tituleras vård- och omsorgscollege, det handlar bland annat om arbetsmetod, hälsoperspektiv, lärmiljö, kvalitetsarbete/uppföljning, lokalt och regionalt perspektiv, samverkan samt utbildningsutbud. Certifieringen blir sålunda en kvalitetsstämpel som garanterar högkvalitet utbildning som leder till anställning.

Samarbete arbetsliv och utbildning sinsemellan borgar för att elever på vård- och omsorgscollege är redo för arbetslivet efter avslutad utbildning. Fördelen är att samarbete sker på lokal såväl som regional nivå. Livslängden i Sverige blir allt längre – det innebär ökat vård- och omsorgsbehov, som i sin tur innebär att behovet av vårdpersonal kommer öka. Just därför har vård- och omsorgscollege ett avgörande tomrum att fylla. Vård- och omsorgscollege har tagit sig an utmaningen att öka statusen för yrken inom vård och omsorg, annars kommer behovet av personal inom vård- och omsorg aldrig tillgodoses.

Det finns 19 regionala vård- och omsorgscollege i Sverige. Man har placerat dem i Dalarna, Gävleborg, Göteborgsregionen, Halland, Höglandet, Jämtland, Kronoberg, Norrbotten, Skaraborg, Skåne, Stockholmsregionen, Södra Norrland, Sörmland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Var och en samarbetar i sin tur med Arbetsförmedlingen, fackförbund, kommuner och landsting, offentliga och privata utbildare samt privata arbetsgivare. Samarbetet är kärnan i vård- och omsorgscollege – delaktighet och erfarenhetsutbyte är två av fler grundpelare som är avgörande för utbildningens kvalitet.

Fördelarna med vård- och omsorgscollege är många. Studerande får utbildning anpassad efter arbetslivet, vilket ökar möjligheten till anställning – och arbetsgivaren får personal med hög kompetensnivå. Och framför allt får vård- och omsorgstagare vård av högsta kvalitet. Uppfattningen är dessutom att vård- och omsorgscollege har potential att öka intresset för vård- och omsorg – vilket i förlängningen innebär förhöjd status för yrken inom vård- och omsorg. För tillfället finns det 19 regionala samt 70 lokala vård- och omsorgscollege i landet – med det sagt finns det fortfarande plats för fler vård- och omsorgscollege än så.

Vård- och omsorgscollege Stockholm samarbetar med Röda Korsets Högskola. Här får studerande kunskaper i hälsovetenskap, medicin, omvårdnad samt sjukvård. Studerande får även interkulturell kompetens, det vill säga förståelse för hur man bemöter människor i behov av vård och omsorg ur biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Fördelen med vård- och omsorgscollege är kombinationen praktik och teori – man får exempelvis arbeta inom olika projekt samt göra studiebesök. Efter avslutad utbildning har man möjlighet att antingen arbeta som sköterska eller studera vidare på högskola eller universitet – alternativen är således oändliga.

I Karlstad är studerande vid vård- och omsorgscollege garanterade introduktionsanställning på tre villkor – att man är under 25 år, har godkänt i samtliga ämnen, får diplom från utbildningen samt saknar relevant yrkeserfarenhet. Vård- och omsorgscollege är en utmärkt dörröppnare. Introduktionsanställda får fast lön och blir fast anställda efter ett år. Det första året är 75 % arbete och 25 % handledning samt utbildning. Lönen är 75 % av 21 400 kronor – tillkommer gör Ob-ersättning, vilket är ersättning för obekväm arbetstid. Som om det inte vore nog får introduktionsanställda dessutom 25 dagars semester per år.

Vård- och omsorgscollege