Start » Yrkesintroduktionsavtal

Yrkesintroduktionsavtal

Yrkesintroduktionsavtal inom vård- och omsorg

Inom vård- och omsorg finns två yrkesintroduktionsavtal – BAL och BUI. Yrkesintroduktionsavtal tecknas alltid mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation. I fallen BAL och BUI har Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivarförbundet Pacta samt fackförbundet Kommunal tecknat avtalen. Nedan förklaras i detalj vad som skiljer BAL och BUI åt – i korthet handlar det om huruvida man har examen inom vård och omsorg eller ej.

Genom BAL får den som är 19 år fyllda och saknar examen inom vård och omsorg introduktionsanställning i tolv månader. En månads uppsägningstid gäller. Anställningen är uppdelad i 75 % arbete samt 25 % introduktion, handledning och utbildning. Lönen är 75 % av lägsta lönen enligt huvudöverenskommelse. Fördelen med yrkesintroduktionsavtal som BAL är möjligheten att känna på yrkeslivet, och utifrån magkänslan avgöra om man vill studera vidare eller inte. Ur arbetsgivarens perspektiv är det en utmärkt möjlighet att rekrytera personer inför framtiden. Statistiken visar att arbetslösheten minskar med liknande yrkesintroduktionsavtal.

Den som har examen inom vård- och omsorg men saknar yrkeserfarenhet kan vända sig till BUI. Precis som BAL erbjuder BUI anställning i tolv månader. En månads uppsägningstid gäller. Efter tolv månader blir anställningen istället tillsvidareanställning. Det finns många likheter mellan BUI och BAL – även för BUI är anställningen uppdelad i 75 % arbete samt 25 % introduktion, handledning och utbildning – lönen baseras på samma sätt som för BAL. Exempel på introduktion och utbildning är arbetslivsorientering och kommun- och/eller landstingsverksamhet, det kan också vara grundläggande utbildning i yrket.

Syftet med yrkesintroduktionsavtal som BAL och BUI är att erbjuda introduktions- och utbildningsanställningar för den som antingen fullgjort vård- och omsorgsutbildning eller saknar relevant yrkeserfarenhet. Målsättningen är att BAL och BUI ska leda till tillsvidareanställningar, gärna inom tolv månader. Yrkesavtal som BAL och BUI ger fler unga jobb, det innebär i sin tur att arbetslösheten minskar – därför är den allmänna uppfattningen att det bara finns fördelar med yrkesintroduktionsavtal. Till att börja med säkras kompetensförsörjningen genom yrkesintroduktionsavtal, dessutom underlättas övergången från utbildning till arbete.

Arbetsgivare får lönesubvention, vilken motsvarar arbetsgivaravgiften, samt ersättning för handledarstöd. Som arbetsgivare tar man därför förhållandevis små risker när man anställer personer via exempelvis BAL eller BUI. Bara den som har kollektivavtal kommer beviljas stöd fram till 2019. För tillfället administreras BAL och BUI av Arbetsförmedlingen, dock finns det många som anser att ansvaret bör flyttas till annan myndighet. Dessutom är man mer eller mindre överens om att kollektivavtal ska vara ett krav även efter 2019, om det verkligen blir så återstår att se. Vi anser dock att det bör vara ett krav, precis som det har varit och fortfarande är.

Vill du lära dig mer om yrkesintroduktionsavtal? Besök Vård- och omsorgscollege! Där hittar du ännu mer information om såväl BAL som BUI och mycket annat, exempelvis detaljerade PDF-dokument. Förhoppningen är dock att du har lärt dig vad du behöver veta, även om det är mycket information att ta in. Yrkesavtal kan verka svåra att förstå, men så snart man börjar läsa avtalen med noggranna ögon brukar det klarna – och i ärlighetens namn är det inte särskilt avancerat. Du kan också vända dig till Arbetsförmedlingen för att höra vad som gäller för BUL respektive BUI.

Yrkesintroduktionsavtal